Latest Updates

Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa Tema Pendidikan

Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa Tentang Pendidikan ini sangat cocok dibacakan disaat mwenyambut atau memperigati hari Kartini. Silahkan mengeditnya sesuai dengan kebutuhan kalian.Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan.
Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi.
Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani.

Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyan salebetipun pahargyan pengetan dinten Kartini samang-ke punika.

Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkang karyanipun mligi kangge majengipun wanita wiwit duk rikala bangsa Indonesia taksih dipuncengkerem dening bangsa penjajah.

Labuh lebetipun R.A. Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita. Langkung-langkung ing wekdal sapunika ingkang taksih kedah meres penggalih kangge majengipun bangsa. Panyengkuyungipun para wanita boten saged dipunremehaken, malah kepara langkung bobotipun tumrap pembangunan majengipun bangsa punika.

Pancen sampun dipundokrataken para wanita saha limrah nggadahi raos ingkang kalangkung alus. Sanadyan makaten geget ing manah tansah makantar pindha waja ngudi kautaman. Sadaya punika inggih awit saking pangaribawanipun lelabetanipun Ibu Kartini ingkang sampun tumanem ngrembaka ing mahanipun wanita Indonesia.

Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah wanita ingkang saged kiprah kadi dene para priya ing babagan warna-warni. Ingkang makaten punika saestu saged damel mongkoging manah.

Kanti makaten punika sumangga kadang-kadang putri sami saged nglajengaken gegayuhan tuwin lelabetanipun Ibu Kartini ingkang luhur punika. Ingkang boten kenging dipunlirwakaken inggih punika tansah ngudi jatidhirinipun putri Indonesia. Putri Indonesia ingkang prasaja, mrantasi sadhengah karya.Semanten saha makaten atur kula. Mugi sami kepareng maringi pangapunten tumrap sadaya kekirangan lan kelepatan kula. Mugio kito sedanten estri kalian jaler pelajar soho sedoyo ingkang makempal mirengaken dumateng ngriki nggegadahi semangat kangge majuaken bongso, sami kalian ibu RA kartini puniko, kinging nopo tema ingkang kulo suguhaken inggih puniko bab pendidikan nanging sedanten isi pidato pidato puniko nyeriosaken RA kartini sebab kangge kulo piayambak RA kartini puniko pelopor pendidikan kaum estri Indonesia…

Source : http://karodalnet.blogspot.com/

0 Response to "Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa Tema Pendidikan"

Post a Comment

Semuanya hanyalah contoh singkat dan sederhana ajah, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat.
Silahkan Mengeditnya sesuai dengan keperluannya.
Jangan lupa juga "KOMENTARNYA". ;)